Za šta služi i šta je zapravo DPF filter?

U posljednje vrijeme ćesto čujemo za taj DPF filter, ali zapravo većina ljudi ne zna koja je njegova prava uloga. Skraćenica DPF je od engleske rijeći „Diesel Particulate Filter“. DPF filter ima ulogu da smanji izbacivanje štetnih materija u atmosferu. Poznato je da su dizel motori veliki zagađivači, i da izbacuju opasne materije ukoliko nemaju adekvatan sistem za njihovo neutralisanje.

DPF filteri su već dugo u upotrebi i danas ne postoji noviji dizelaš, a da ne posjeduje DPF filter. Životni vijek DPF filtera je jednak životnom vijeku automobila. Najčešći problemi koji se javljaju su posljedica neispravnog rada motora, ili upozorenja koja se ignorišu po pitanju regeneracije. Iz tog razloga u servisima koji se bave čišćenjem filtera insistiraju da se filter prilikom regeneracije (čišćenja) skida u servisu u kojem prethodno mogu da se utvrde greške u radu motora koje su dovele do zapušenja filtera.

Kako znati da li je DPF filter zapušen?

Prosječan filter na sebi ima šest senzora koji vode računa o stanju izduvnih gasova koji dolaze iz motora. Pomoću tih senzora centralni računar automobila prepoznaje i stanje u filteru, mereći pritisak u komorama ispred i iza filtera, nivo čađi i pepela u sistemu. Kada filter dođe u kritičnu zonu, nivo čađi veći nego što pasivna regeneracija može da riješi, računar pomoću signalnih lampica sugeriše vozaču da započne dužu vožnju u nešto oštrijem režimu. Tako se povećava temperatura u DPF-u i sprovodi se aktivna regeneracija. Da biste se zaštitili od skupih troškova, pročitajte uputstvo koje stiže uz automobil.

Mnogi vozači ne znaju šta znači lampica koja upozorava na zapušenost DPF-a, te je ignorišu dok se ne jave ozbiljni problemi. Postoje pasivna i aktivna regeneracija filtera. Pasivna regeneracija se dešava kada temperatura izduvnih gasova postane dovoljno visoka da čađ može da počne da se spaljuje bez dodatka goriva, intervencije od strane vozača, itd. Aktivna regeneracija traži intervenciju od strane vozača, dodatak goriva i slično, a može da se obavi tokom vožnje ili da se inicira u servisu.

Gradska stani-kreni vožnja je glavni krivac za otkazivanje DPF-a. Stoga se preporučuje svim vlasnicima automobila sa DPF-om da povremeno izađu na autoput i dozvole automobilu da prodiše punim plućima pri visokim obrtajima. Vozači mogu da pomognu svojim automobilima povremenim korišćenjem aditiva koji štite DPF filter ili mu pomažu prilikom aktivne regeneracije. Ti aditivi se dodaju u rezervoar za gorivo i imaju zadatak da smanje tačku zapaljenja čestica čađi u filteru. Takođe imaju i zadatak da obnavljaju materijale koji se nalaze u samom filteru. „Eco Blaster tehnologija je jedna od danas najčešće korišćenih kada je čišćenje DPF filtera u pitanju. Ovaj postupak podrazumjeva da se filter zagrije na vrlo visoku temperaturu dok je u mašini, a nakon toga se tretira hemijskim sredstvima koja ga osvježavaju i produžuju mu život“. Postoji nekoliko načina kako da neispravan DPF filter isključite iz upotrebe na vozilu. Uklanjanjem ovog filtera gubite svaku Euro normu.Takođe, kada uklonite DPF filter, morate da promjenite i softver koji kontroliše rad motora.

Na novijim verzijama automobila na filteru se u proseku nalazi šest senzora. Oni imaju zadatak da upravljaju radom motora kontrolišući pritisak i temperaturu izlaznih gasova (provjeravaju da li je smeša goriva i kiseonika bogata, siromašna ili optimalna). Automobil svakih 60 milisekundi očitava podatke sa ovih senzora i na osnovu njih podešava smešu goriva, samim tim i potrošnju, a i optimalan rad motora. Ako se vaš DPF filter regeneriše i vrati na vozilo, a vi niste zadovoljni rezultatima čišćenja, procedura se može ponavljati unedogled do trenutka kada ćete biti zadovoljni urađenim.

izvor: https://www.silux.rs

Podelite sa ostalima
Prevedi »