Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Službeni glasnik BiH, br. 25/2006, 88/2015)privredno društvo KUMAL d.o.o. Teslić, svoje potrošače, koji robu kupuju putem internet sajta www.kumaldoo.com/prodaja

obavještava

 • da se osnovna obilježja proizvoda mogu pronaći na sajtu www.kumaldoo.com/prodaja
 • da je KUMAL D.O.O.  privredno društvo sa registrovanim sjedištem u Tesliću, Svetog Save 69, MB 01952064 PIB 4400100680001, broj telefona +387 (053) 433 818 +387 (065) 522 980, mejl adresa: kumaldoo@gmail.com
 • da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik BiH, br. 25/2006, 88/2015) kupovina preko naše internet prodavnice www.kumaldoo.com/prodaja smatra prodajom na daljinu
 • da roba koja se prodaje putem internet sajta www.kumaldoo.com/prodaja posjeduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namjenom koja je definisana u Deklaraciji
 • da je prodajna cijena robe naznačena uz svaki artikal
 • da su sve cijene izražene sa uračunatim PDV-om
 • da je usluga isporuke robe besplatna za poružzbine koje su veće od 50 BAM. Ukoliko je vrijednost porudžbine manja od 50 BAM, cijena isporuke će iznositi 8 BAM.
 • da kupljene proizvode isporučujemo putem kurirske službe X-Express, na način kako je to definisano na strani USLOVI ISPORUKE.
 • da potrošač proizvode koje kupuje putem internet prodavnice www.kumaldoo.com/prodaja može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke.
 •   da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI poslao ponudu prodavcu i da je u trenutku prijema potvrde porudžbine preuzeo obavezu plaćanja naručene robe
 • da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i namjeni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom
 • da je sajt www.kumaldoo.com/prodaja  dužan da isporuči proizvode saobrazne ugovoru. Ako isporučeni proizvodi nisu saobrazni ugovoru, potrošač koji je obavijestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahtijeva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamjenom ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi www.kumaldoo.com/prodaja
 • da u slučaju prijema proizvoda potrošač ustanovi da artikal želi da zamijeni za drugi proizvod, koji može biti veće, manje ili iste cjenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zamijeniti isti u roku od 15 dana na način kako je to definisanona strani ZAMJENA ROBE
 • da u slučaju prijema proizvoda potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cijene za predmetni proizvod, uroku od 15 dana na način kako je to definisano na strani PRAVO NA ODUSTAJANJE
 • da za proizvode koji su poručeni putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći na strani REKLAMACIJE

S poštovanjem,

KUMAL D.O.O.

Prevedi »